אודות

אדם טבע ודין - מעלים את הסביבה על סדר היום הציבורי בישראל
סביבה בריאה, ראויה ואיכותית יכולה להתקיים רק כחלק מחברה בריאה ודמוקרטית. חברה הדואגת לחלשים, לערבות הדדית בין בני אדם, לביטחון האישי שלנו במרחב הציבורי, לנגישות לבעלי מוגבלויות במרחב הציבורי, לתשתיות שתאפשרנה לנו לחיות חיים מודרניים, היא גם חברה שתדאג לסביבה ראויה. שהרי, סיפור האדם בסביבה, הוא סיפור חברתי דמוקרטי.

מובילים שינוי בחקיקה ומדיניות בכלים משפטיים, מדעיים וציבוריים.

הארגון הוקם מתוך אמונה בקיומו של קשר הדוק בין ארבעה עוגנים: סביבה, חברה, בריאות וכלכלה – וממקד את עשייתו בהגנה על זכויות אדם סביבתיות, ביצירת רגולציה נאותה המאפשרת הגנה על איכות החיים ועל בריאות הציבור, לצד העצמת זכותו הדמוקרטית של כל פרט להיות שותף לתהליכי קבלת החלטות המשפיעות על חייו.

הסביבה שלנו מצויה תחת מתקפה. האתוס הלאומי והנורמה החברתית בישראל של עידוד ילודה מחד, ותשתיות ציבוריות קורסות עם חוסר תכנון לטווח ארוך, עלולים לייצר כאן קטסטרופה בעתיד הקרוב מאוד.

אנו פועלים כדי לשמור על הסביבה ולהבטיח שגם ילדינו ימשיכו ליהנות ממנה בעתיד.