ניתוח סקר שאריות חומרי הדברה בפירות וירקות של משרד הבריאות

נכתב ע״י ATD   |   1 ינואר, 2019   |   הדברה
ניתוח סקר שאריות חומרי הדברה בפירות וירקות של משרד הבריאות

ניתוח הסקר ועיבוד מסד הנתונים אשר התקבל מעתירת חופש המידע
ע”י אדם טבע ודין

בשנת 2017 ו-2018 נדגמו 979 דגימות, בכל שנה, עם 5725 ממצאים. אחוז החריגות עומד על כמעט 13%, כפול ביחס לשנת 2016. כמו כן, בשנים אלו חלה ירידה באחוז הדוגמאות אשר נמצאו ללא ממצאי חומרי הדברה כלל. כך, אחוז הדוגמאות הנקיות משאריות חומרי הדברה עומד רק על 36.7% מהדוגמאות, בעוד שבאיחוד האירופי 54.1% מהדוגמאות נקיות משאריות חומרי הדברה.

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם