הערות אדם טבע ודין לדיון רוויזיה בחומרים הפעילים שנקבע ל-02.07.2019

נכתב ע״י ATD   |   25 יוני, 2019   |   הדברה
הערות אדם טבע ודין לדיון רוויזיה בחומרים הפעילים שנקבע ל-02.07.2019

אדם טבע ודין מתכבדת להגיש הערותיה על החומרים הנידונים.

ראשית, אדם טבע ודין מברכת על הכוונה לכלול ברוויזיה את החומר כלורפיריפוס, על אף שהינו מותר עדיין לשימוש באירופה. לעמדת אדם טבע ודין, אישורו של חומר כזה או אחר לשימוש באירופה אינו מאיין את הסכנה הטמונה בחשיפת הציבור לחומר, ויש לבחון את החומרים על פי מסוכנותם, קל וחומר לאור העובדה כי בישראל דפוסי הצריכה שונים מבאירופה, והתזונה הישראלית מתבססת על צריכה מרובה יותר של פירות וירקות, דברים שעשויים להוביל לחשיפה מוגברת לשאריות חומרי הדברה במזון מאשר החשיפה של הציבור האירופאי. לפיכך, אדם טבע ודין קוראת לוועדה לכלול ברוויזיות הבאות חומרים נוספים שמאושרים לשימוש באירופה, על פי מסוכנותם, כגון החומר גלייפוסט.

החומרים הנידונים:
כלורפיריפוס Chlorpyrifos
דיכלורווס Dichlorvos
אטרזין Atrazin
אמיטרז Amitraz
קומאטטרליל COUMATETRALYL

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם