הערות אדם טבע ודין לדיון רוויזיה בחומרים הפעילים שנקבע ל-03.07.2018

נכתב ע״י ATD   |   24 יוני, 2018   |   הדברה
הערות אדם טבע ודין לדיון רוויזיה בחומרים הפעילים שנקבע ל-03.07.2018

אי התייחסות להערותינו הקודמות שנשלחו במסגרת הרוויזיה
טרם נציג את עמדתנו בנוגע לששת החומרים (חומרי הדברה) המועמדים לרוויזיה בדיון ב-03/07/2018, ברצוננו להתייחס לעובדה שמסמכי העמדה שהועברו לוועדה מטעמינו מאז אוקטובר אשתקד, לא זכו לכל מענה.
כמו כן, לא קיבלנו לידינו ואף לא פורסמו לציבור פרוטוקולים מדיוני הוועדה במסגרת הרוויזיה, ו/או המלצות והחלטות שהתקבלו על ידי הוועדה. התנהלות זו פוגעת מאד בהליך שיתוף הציבור הנוכחי, ובאינטרס הציבור בכל הקשור לקבלת החלטות בנוגע לדיוני הרוויזיה.

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם