הערות אדם טבע ודין לדיון רוויזיה בחומרים הפעילים שנקבע ל-07.05.2019

נכתב ע״י ATD   |   7 מאי, 2019   |   הדברה

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם