המלצות אדם טבע ודין לשינויים בהליכי רישום תכשירי הדברה ובנוהל העבודה של הוועדה הבין משרדית לתיאום השימוש בתכשירי הדברה

נכתב ע״י ATD   |   30 אפריל, 2016   |   הדברה
המלצות אדם טבע ודין לשינויים בהליכי רישום תכשירי הדברה ובנוהל העבודה של הוועדה הבין משרדית לתיאום השימוש בתכשירי הדברה

בשנים האחרונות עסק אדם טבע ודין לעומק בתהליכים הכרוכים ברישום תכשירי הדברה בישראל, ואף הגיש חוות דעת במסגרת מספר רוויזיות שנערכו לחומרים פעילים בוועדה הבין משרדית לתיאום השימוש בתכשירי הדברה. הסקירה שערכנו של ההסדרים הקיימים בישראל כיום הצביעה על כך שמדובר בהסדרים מיושנים ביחס לנעשה במדינות מתקדמות בעולם, דבר המוביל לקיומם של כשלים רבים בתחום.

מסמך זה מרכז את המלצות אדם טבע ודין ומחולק לארבעה פרקים. הפרק הראשון יפרט את המלצתנו לשינויים בנוהל העבודה של הוועדה בעניין רישום וחידוש רישום של תכשירי הדברה. הפרקים הנוספים ידונו בהצעות נוספות של אדם טבע ודין לשינויים מערכתיים בהליך רישום וחידוש רישום תכשירי הדברה.

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם