אדם טבע ודין קוראת לאסור את השימוש בגליפוסט

נכתב ע״י ATD   |   30 ספטמבר, 2019   |   הדברה
אדם טבע ודין קוראת לאסור את השימוש בגליפוסט

אדם טבע ודין קוראת למשרדי הממשלה להצטרף לגרמניה, צרפת ואוסטריה ולאסור את השימוש בקוטל העשבים גלייפוסט.

בישראל ישנו שימוש מאסיבי בקוטלי עשבים בחקלאות, וכן במסגרת טיפול בגינון עירוני לרבות פארקים, גינות ציבוריות, כיכרות וצידי דרכים. תכשירים אלו מהווים כיום כרבע מסך השימוש בחומרי הדברה בישראל. בין קוטלי העשבים הנמצאים בשימוש בישראל, ואף הנפוץ מבניהם, נמצא גם החומר הפעיל גלייפוסט אשר נמצא בשימוש נרחב בישראל בעשרות גידולי חקלאות – חיטה, בננה, אבוקדו, אבטיח, מלון, ענבים ועוד רבים. כמו כן, רשויות מקומיות רבות עושות שימוש בתכשירי הדברה המכילים את החומר גלייפוסט (כגון טייפון או ראונדאפ) במסגרת הגינון העירוני לצורך סילוק עשבייה בגינות ציבוריות, כיכרות, מדרכות וכד’. השימוש בחומר אף מותר בקרבת מאגרי מים בישראל.

לאור מסוכנות החומר, אנו קוראים למשרדי הממשלה לפעול בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, להצטרף למדינות וערים מתקדמות ולאסור את השימוש בגלייפוסט.

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם