עמדת אדם טבע ודין לגבי איפרודיון וחומרי הדברה נוספים

נכתב ע״י ATD   |   23 אפריל, 2018   |   הדברה
עמדת אדם טבע ודין לגבי איפרודיון וחומרי הדברה נוספים

להלן עמדת אדם טבע ודין בנוגע לחומר הפעיל Iprodione (איפרודיון).
החומר איפרודיון נדון ברוויזיה בוועדה הבין משרדית מאחר שלפני כחצי שנה, הוחלט על ידי ה-EFSA (הרשות האירופאית לבטיחות מזון) לבטל את הרישום של חומר זה, לאחר ביצוע הערכת סיכונים מחודשת. הערכת סיכונים מחודשת זו, גילתה מספר רב של ממצאים מדאיגים אשר פוסלים את האפשרות לרישוי מחודש של חומר הפעיל איפרודיון, משום שרישומו אינו עומד בדרישות של הרגולציה האירופאית, בין היתר מהסיבות הבאות:

  1. איפרודיון מסווג על ידי המומחים שערכו את הרוויזיה כחומר שככל הנראה מסרטן בבני האדם, כאשר קיימות עדויות מספקות להראות כי החומר מסרטן בחיות.
  2. איפרודיון חשוד כרעיל למערכת הרבייה.
  3. לאיפרודיון תכונות המעידות על שיבוש תפקוד המערכת ההורמונאלית.

…לאור האמור לעיל, ובהמשך למטרה המוצהרת של משרד החקלאות לאמץ חקיקה אירופאית בתחום ההדברה, יש לפעול לביטול הרישום של חומר הפעיל איפרודיון.

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם