עמדת אדם טבע ודין בנוגע לרוויזיה של 8 חומרי הדברה פעילים – שלב א’ ברוויזיה של 49 חומרים פעילים

נכתב ע״י ATD   |   26 ספטמבר, 2017   |   הדברה
עמדת אדם טבע ודין בנוגע לרוויזיה של 8 חומרי הדברה פעילים – שלב א’ ברוויזיה של 49 חומרים פעילים

בהמשך לתהליך הבחינה מחדש של 49 חומרים פעילים המאושרים לשימוש בישראל ושאינם מאושרים באירופה, לשם התאמת החומרים המאושרים לשימוש בארץ לאלו המאושרים באירופה, מתכבדת אדם טבע ודין להגיש עמדתה בנושא.
אדם טבע ודין מברכת על המהלך הזה ועל הנכונות לבחון מחדש חומרים פעילים שאושרו בעבר. יחד עם זאת, יש לפעול לכך שהרוויזיות בחומרים הפעילים יהפכו לדבר שבשגרה, המתחייב על פי חוק, ויתרחשו באופן סידרתי מדי פרק זמן שלא יעלה על 15 שנה.

לעמדת אדם טבע ודין, ראוי ורצוי ליישר קו עם הנעשה באירופה בכל הנודע לאישור החומרים, בדגש על יישור קו ברמת המדיניות והרגולציה הקיימת באירופה בנושא זה (כמו גם בארה”ב בהיבטים מסוימים).

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם