נייר עמדה של אדם טבע ודין לגבי שקיפות משרד הבריאות בנוגע לחומרי הדברה

נכתב ע״י ATD   |   21 נובמבר, 2017   |   הדברה
נייר עמדה של אדם טבע ודין לגבי שקיפות משרד הבריאות בנוגע לחומרי הדברה

בשנים האחרונות חל שיפור משמעותי במידת השקיפות והנגשת מידע לציבור על ידי משרד הבריאות אודות סוגיות של בריאות וסביבה. יחד עם זאת, עדיין יש מקום לשיפור, וזאת לאור העובדה שסוגיית השקיפות בכל הנוגע לבריאות מהווה עניין מהותי- קיומי, ולא עניין טכני גרידא.
נושא מרכזי בהגנה על בריאות הציבור הינו הבטחת מזון בריא. משרד הבריאות אחראי לקבוע בתקנות את הרמות המרביות המותרות של חומרי הדברה במזון.

…הסתרת המידע בכל הנוגע לשיטת החישוב מהציבור והתעקשותו של משרד הבריאות שלא לחשוף מידע חיוני זה הינם תמוהים, פוגעים באמון שרוחש הציבור למשרד, ומעלים את הדאגה והחשש כי ישנה סיבה להסתרה, וכי יתכן שהשיטה הקיימת אכן לא לוקחת בחשבון את אותן אוכלוסיות רגישות, ואינה מספקתלהן הגנה מיטבית.

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם