נייר עמדה – אדם טבע ודין ואמון הציבור

נכתב ע״י ATD   |   1 דצמבר, 2017   |   הדברה
נייר עמדה – אדם טבע ודין ואמון הציבור

לעמדת אדם טבע ודין ואמון הציבור יש להחיל דרישת עקיבות על כל שרשרת ייצור המזון, מן השדה ועד לצלחת. כך נדרש גם ברגולציה האירופאית למזון, אשר מהווה בסיס להצעת חוק זו. רגולציה זו קובעת כי העקיבות של מזון תוקם בכל שלבי הייצור, העיבוד וההפצה, כולל תוצרת חקלאית גולמית לאחר קציר או קטיף.

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם