שינויים בכיוון הזרימה

נכתב ע״י ATD   |   31 ינואר, 2019   |   חדשות
שינויים בכיוון הזרימה

תוך עשר שנים הפכו המים המותפלים למקור המים העיקרי למי שתייה בישראל. כיצד כל זה משפיע על איכות המים שאנחנו מקבלים?

בישראל פועלים היום 56 תאגידי מים, המספקים שירותי מים וביוב למרבית אוכלוסיית ישראל. בהתאם, הם הצרכן המרכזי של מים שפירים, מתוקים, בישראל. כל תאגיד אחראי על אספקת המים ועל טיפול בשפכים בגבולות הגזרה שלו, ומחויב בביצוע בדיקות לאיכות המים בתוך הרשת העירונית. בעוד שחלק מהתאגידים מפיקים אחוז מסוים מהמים שהם מספקים באמצעות בארות מים שבבעלותם, מרבית התאגידים מקבלים את כל המים שלהם מחברת מקורות.

קראו את המאמר המלא.

“כדור הארץ הוא המכנה המשותף של כולנו.” – וונדל ברי