אמנת ערים להפחתת ריסוס בחומרי הדברה בגינון העירוני

נכתב ע״י ATD   |   1 אפריל, 2020   |   הדברה
אמנת ערים להפחתת ריסוס בחומרי הדברה בגינון העירוני

השימוש בהדברה בתחום הרשויות המקומיות, בגינות ובשטחים הציבוריים, במדרכות וכיכרות תנועה, מוביל לחשיפת ילדים והציבור כולו לחומרי הדברה מסוכנים שעלולים לפגוע בבריאותם.

הרשויות המקומיות הן בעלות הסמכות על המתרחש בשטחן, ולפיכך אחראיות על ההשלכות הבריאותיות והסביבתיות כתוצאה מפעילותן. מכאן שלרשויות המקומיות קיימת הסמכות ואף החובה להוות חוד החנית בהגנה על הציבור מפני חשיפה לחומרי הדברה רעילים ומסוכנים, במיוחד במציאות הפוליטית כיום.

בישראל, כמו בעולם, מתחילות יותר ויותר ערים ורשויות מקומיות להפחית את ההדברה בשטחן, ואף להפסיקה כליל, תוך מציאת תחליפים לצמצום העשבייה במרחב הציבורי.

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם