פסולת ומיחזור

מובילים רפורמה מקיפה בתחום
בעשור האחרון ישראל עוברת שינוי משמעותי בכל הנוגע לפסולת, ואנו ב'אדם טבע ודין' גאים להוביל את הרפורמה המקיפה בתחום.

אנו פועלים בנחישות לקידום המיחזור בישראל במקביל לסגירת המטמנות.

שאיפתנו להפחית בהדרגה – עד מחיקה – את ‘הרי הפסולת’ הרבים והמזהמים שתפסו עד לא מזמן שטחים פתוחים מחוץ לערים. 

כחלק ממאמצים אלו, אנו ממשיכים לקדם ולנסח חוקים התומכים בתנופת המִחזור, בבריאות הציבור ובכינון משק בר קיימא. אנו גאים במיוחד בחוק האריזות, בחוק הפיקדון, בחוק פסולת אלקטרונית ובחוק מחזור פסולת בניין.

בד בבד עם עידוד המחזור, ‘אדם טבע ודין’ מובילה מדיניות של שימור משאבים והפחתת פסולת, לצד צריכה נבונה וכלכלה בת קיימא. מושגים מכוננים אלו מאתגרים את התפיסות הכלכליות והחברתיות הנוכחיות ואנו רואים חשיבות עצומה בקידום תפיסת העולם החדשה ובהירתמות הציבור לנושא.