פסולת בניין

מקדמים שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים
'אדם טבע ודין' פועלת להרחבת המודעות בקרב גורמים רלוונטיים ולחקיקה שתחייב שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים בפרויקטים ממשלתיים.

למעלה מ-3 מיליון טון של פסולת בניין בשנה בישראל יכולים להיות ממוחזרים.

בפועל, כמויות אדירות אלו מוטמנות כיום בקרקע או מושלכות באופן פיראטי, מסיבות רבות, כולל קשיי אכיפה, היעדר חקיקה מספקת ומחסור באתרי מחזור ייעודיים.

‘אדם טבע ודין’ פועלת להרחבת המודעות בקרב גורמים רלוונטיים ולחקיקה שתחייב שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים בפרויקטים ממשלתיים.

בכתבות הבאות תוכלו למצוא מידע על אודות היקפי הפסולת האבודה, איך אפשר אחרת ומה צריך לקרות לשם כך.