פסולת אורגנית

מקדמים הפרדה במקור וטיפול נכון בפסולת
'אדם טבע ודין' פועלת ליישום הפרדת הפסולת האורגנית במשקי בית, בבתי עסק ובמוסדות ציבור.

40% מסך הפסולת העירונית אינם מטופלים נכון ומזהמים את הסביבה.

‘אדם טבע ודין’ פועלת ליישום הפרדת הפסולת האורגנית במשקי בית, בבתי עסק ובמוסדות ציבור. בכתבות הבאות תמצאו מידע על אודות תהליך ההפרדה, חשיבותו והשלכותיו.