כנס הגנה על בריאות הציבור, גינון בר קיימא והפחתת השימוש בחומרי הדברה במרחב הציבורי

נכתב ע״י ATD   |   19 יולי, 2020   |   הדברה
כנס הגנה על בריאות הציבור, גינון בר קיימא והפחתת השימוש בחומרי הדברה במרחב הציבורי

סמינר בנושא הגנה על בריאות הציבור והפחתת השימוש בחומרי הדברה במרחב העירוני, בשיתוף הקרן לבריאות וסביבה, עיריית כפר סבא, שה”מ במשרד החקלאות, היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון ופורום ה-15.

דוברים: ד”ר גל זגרון, מנהלת אגף מזיקים במשרד להגנת הסביבה; איתי צחר, מנכ”ל עיריית כפר סבא; עו”ד טל גרנות ראש תחום בריאות וכימיקלים אדם טבע ודין; ברנדט באור מדענית בריאות וסביבה אדם טבע ודין; רונזה עמארה, שה”מ משרד החקלאות; הדס מרשל-ברוך, אקולוגית היחידה לאיכות הסביבה בשרון; מאיה קרבטרי, פורום ה-15; עירית מיואל, מנהלת מחלקת הגינון בכפר סבא; ארז צוריאל, מנהל מחלקת גנים ונוף חריש; דבי לרר, מתכננת נוף, יועצת לרשויות עיריות בקידום גינון בר קיימא במרחב הציבורי.

מידע נוסף וחומרי הסברה ניתן למצוא בקישורים הבאים:
היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון
אדם טבע ודין
משרד החקלאות – שירות ההדרכה והמקצוע

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם