✔️ קלטנו את תרומתך בהצלחה
אנו מעבדים את תרומתך במהירות האפשרית, כדי להקצות את המשאבים הנדרשים לשינוי סביבתי בישראל.

מעת לעת נשלח לך עדכונים על הפעילות שלנו ועל הנצחונות שהצלחנו להשיג בזכות תרומתך.

במידה ויש לך שאלות, ניתן לפנות אלינו ונסייע לך בשמחה.

אימייל
members@adamteva.org.il

טלפון
03-566-9939