לראשונה: פורסמו הנחיות למניעת הדברה ליד תלמידים

נכתב ע״י ATD   |   9 אוגוסט, 2017   |   הדברה
לראשונה: פורסמו הנחיות למניעת הדברה ליד תלמידים

דרשנו, התעקשנו – והנה זה קורה: פורסמו הנחיות חדשות למניעת הדברה ליד תלמידים.

בשנים האחרונות הגיעו אלינו פניות רבות שעסקו בחשיפה של ילדים לחומרי הדברה בזמן שהיו בגני הילדים או בבתי הספר. עד היום, לא היו הנחיות או מגבלות ייחודיות לשימוש בחומרי הדברה ליד ילדים, אשר כידוע רגישים יותר ממבוגרים להשפעות הבריאותיות של חומרי ההדברה.  

ההנחיות החדשות גובשו על ידי משרדי הבריאות, החקלאות, החינוך והמשרד להגנת הסביבה. הן פורסמו לאחר שבחודש שעבר, ראש תחום כימיקלים באדם טבע ודין, שרית כספי אורון, הציגה בפני הוועדה לזכויות הילד בכנסת את הסכנות הטמונות בהדברה בשטחים עירוניים בכלל ובסמוך למוסדות חינוך בפרט.

מדובר בבשורה של ממש, אבל המאבק לשמירה על בריאות הילדים מפני סכנות חומרי ההדברה עדיין לא הסתיים. אנחנו ממשיכים לפעול כדי לשמור על בריאות הציבור מפני הסכנות הטמונות בחומרי ההדברה מהשדה, דרך גינות ציבוריות ומוסדות חינוך ועד הפירות והירקות שאנחנו אוכלים.

עשרת עקרונות ההדברה במוסדות חינוך ובסביבתם:

  1. יישום תכשירי הדברה יתבצע אך ורק כשאין כל חלופה פחות מסוכנת.
  2. היישום יתבצע רק לאחר שבוצעו פעולות מניעה וניטור.
  3. בתקופת הלימודים תודבר עשבייה אך ורק באמצעים שאינם כימיים, אלא מכניים.
  4. לא יתבצע כל ריסוס של תכשיר הדברה בעת שילדים נוכחים במוסד החינוכי.
  5. במידה ומתחייב ביצוע ריסוס, הוא יבוצע בסופי שבוע או בחופשות בלבד.
  6. במקרים חריגים, כאשר דרושה הדברה תברואתית בריסוס בשטח הגן באמצע השבוע, מנהל המוסג החינוכי יקבע את מועד כניסת התלמידים למוסד בהתאם להנחיות המקצועיות של המדביר המונחה בנושא זה בהוראות הכתובות בתווית תכשיר ההדברה.
  7. כל פעולת יישום של תכשיר הדברה תתבצע רק לאחר קבלת אישור מהגורם האחראי ברשות המקומית ובתיאום עם מנהל המוסד החינוכי.
  8. האישור יינתן בכתב וכתשובה לבקשה מפורטת בכתב שהוגשה מראש.
  9. האישור להדברה תברואתית בתוך המוסד החינוכי ובחצרו יינתן רק למדביר בעל רישיון מדברים במבנים ובשטח פתוח או רישיון מדביר באיוד.
  10. כל שימוש בחומר הדברה יעשה רק בתכשירים מאושרים כחוק ובהתאם להוראות התווית.

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם