חוק רישום חומרים מסוכנים

נכתב ע״י ATD   |   19 מרץ, 2012   |   אוויר
חוק רישום חומרים מסוכנים

הצעת חוק ‘רישום חומרים מסוכנים’, פרי יוזמה וניסוח של ‘אדם טבע ודין’ אושרה במליאת הכנסת. הצעת החוק מחייבת הקמת מאגר מידע של כל החומרים המסוכנים שנפלטים לאוויר, למים ולקרקע ופירוט מלא של מקום הפליטה.

הצעת החוק היא מהמתקדמות בעולם בתחום ותחייב את התעשייה לחשוף נתונים אודות פליטת חומרים מסוכנים לסביבה. בנוסף, יחויב המשרד להגנת הסביבה בהקמת מאגר מידע של כל החומרים המסוכנים שנפלטים לאוויר ופירוט מלא של מקום הפליטה.בין החומרים הנפלטים שיפורטו: רשימת הכימיקלים המזיקים לסביבה ומזהמים את האוויר, המים והקרקע, חומרים רעילים ומסוכנים, גזי חממה, חומרי הדברה, ועוד. על פי ההצעה המרשם יתעדכן מדי שנה והדיווח השנתי ייאסף, ייבדק ויפורסם באופן שייקבע ע”י המשרד להגנת הסביבה, בהתאם להוראות החוק.מי שיהיו חייבים בדיווח הם המזהמים השונים: תעשיה, מכוני טיהור שפכים, אתרי סילוק פסולת, ועוד. על פי ההצעה המידע ייאסף ויישמר לאורך השנים, ויוצג באתר אינטרנט פתוח לציבור, ובחינם. יש לציין כי מערכת זו של רישום וניהול כימיקלים כבר הוקמה ב- 39 מדינות ברחבי העולם והיא חלק מדרישות ה- OECD.

עיקרי הצעת חוק PRTR:
• החוק יחייב את התעשיה וגורמים נוספים העוסקים בחומרים מסוכנים, לדווח למשרד להגנת הסביבה מדי שנה על פליטת חומרים מזהמים לאוויר, למים ולקרקע.
• כל אדם יוכל לגשת בחינם למאגר המידע הממוחשב ולעיין בנתונים המדווחים.
• הנתונים במערכת יוכלו “להדליק נורות אדומות” אודות פליטה מסוכנת של מזהמים. 
• המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשויות נוספות יקבלו מידע סביבתי חשוב שעד היום לא היה בפניהם, וישתמשו בו לקידום מדיניות לצמצום הפגיעה בסביבה ובבריאות.עו”ד עמית ברכה, מנכ”ל ‘אדם טבע ודין’ בירך את השר להגנת הסביבה על קידומה המהיר של הצעת החוק ואת ח”כ דב חנין שיזם את הצעת החוק הפרטית ואמר: “תושבי מדינת ישראל סובלים ממפגעים סביבתיים ובריאותיים קשים הנובעים משחרור כימיקלים מסוכנים לאוויר, למים ולקרקע. באמצעות החוק החדש ניתן יהיה להתחשב בנתוני הזיהום לפני שמאשרים תוכניות בניה למגורים, לבתי ספר ולגני ילדים ולהבטיח כי המזהמים לא יוכלו להסתתר יותר מאחורי טענות סוד מסחרי”.

“אוויר נקי הוא זכות בסיסית. האחריות להבטיח זאת היא על כתפיהם של נבחרי הציבור.” – תומס קרפר