מאות משתתפים בכנס “מדברים הדברה” 2014

נכתב ע״י ATD   |   9 מרץ, 2014   |   הדברה
מאות משתתפים בכנס “מדברים הדברה” 2014

מאות משתתפים לקחו חלק בכנס “מדברים הדברה” בשיתוף אונ’ ת”א והקרן לבריאות וסביבה. את הכנס פתחו ח”כ דב חנין ומנכ”ל המשרד להגנת הסביבה והשתתפו בו בכירים ממשרדי הבריאות והחקלאות, מדבירים, חקלאים, חברות כימיקלים, אקדמאים ואזרחים מן הציבור הרחב.

במהלך הכנס עסקנו בשקיפות ובנגישות למידע על חומרי הדברה ולמקומו של הציבור בקבלת ההחלטות לגבי השימוש בהם.

הכנס הינו חלק מרכזי בתהליך ש’אדם טבע ודין’ לקחה על עצמה להוביל, בכל הנוגע להגברת הפיקוח והמודעות לחומרי הדברה ולהפחתת החשיפה של הציבור לחומרים מסוכנים אלו.

במסגרת הפעילות שלנו הוצאנו דו”ח שנתי העוקב אחר כמות חומרי הדברה בפירות וירקות (לדו”ח של שנת 2012, לדו”ח של שנת 2013), ריכזנו מידע בנוגע לשימוש בחומרי הדברה בסמוך לבתים ומבנים ציבוריים, ויצאנו בקמפיין ציבורי נרחב שקורא לשר החקלאות להסדיר את הנושא.

לקראת הכנס ערכנו סקר חומרי הדברה בהשתתפות למעלה מ 1,200 איש. ממצאי הסקר היו ברורים, והראו כי קיימת מגמה של חוסר אמון ביכולת של המערכת הקיימת להגן על הציבור מפני ההשפעות השליליות של חומרי הדברה. עוד עלה הצורך לערב יותר את הציבור בקבלת החלטות בתחום ולהגביר את הפיקוח והאכיפה בשטח.

את היום פתחה ד”ר תמר ברמן ממשרד הבריאות שהציגה מידע על ההשפעות הבריאותיות של חומרי הדברה. ד”ר ליאורה שאלתיאל-הרפז, רמי שדה, ד”ר שגיא גבריאל מהמשרד להגנת הסביבה ובועז קייזרמן הציגו לקהל אמצעים להפחתת השימוש בחומרי הדברה בחקלאות ובבית, וכן דוגמאות לפרויקטים ושיטות שייושמו בהצלחה בשטח.

לאחר מכן עלו דוגמאות מהשטח. נציגים שונים מהציבור עלו לשתף את הקהל בסיפורם האישי אודות התמודדותם עם סוגיות שונות של חומרי הדברה.

שמענו על מקרים כגון הדברת מזיקים בפעוטון בחומר שנאסר לשימוש ביתי, ריסוס חקלאי בצמידות למגורים והשפעתו על התושבים ואף פינוי תלמידי בית ספר במהלך יום לימודים בעקבות חדירת חומר הדברה שרוסס בשדה סמוך.

אחת הבעיות העיקריות בתחום חומרי ההדברה הינה העדר פיקוח או אכיפה מספקים שמבטיחים כי השימוש בחומרים יעשה לפי ההוראות. השימוש בחומרי הדברה הינו רחב מאד – בגידול מזון, בפארקים, בגנים ציבוריים, בבתי ספר ובבתי מגורים, כך שהציבור חשוף אליהם באופן תמידי.

הצעות לייעול המצב הקיים העלתה ד”ר מיה נגב מאוניברסיטת תל-אביב עם דוגמאות מעוררות השראה של שיטות לשיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות ודרכים להנגשת מידע. אחריה סקרה שרית כספי-אורון מאדם טבע ודין את המצב בארץ בעניין שקיפות מידע ושיתוף הציבור והמליצה על דרכים ניתן לשפרו.

בחלק השני של היום, באי הכנס התחלקו לקבוצות עבודה בנושאים הבאים: חומרי הדברה במזון, הדברה חקלאית בסמוך ליישובים, רישוי חומרי הדברה, הדברה במוסדות חינוך, הדברה ביתית ושימוש בחומרי הדברה בפארקים וגינות ציבוריות. הדיונים היו פוריים ואפשרו לכל אחד מבאי הכנס להביע את עמדתו וחששותיו וכן להעלות שאלות עליהן היו רוצים לקבל תשובה.

כל קבוצה הציגה סיכום של הדיון נערך והפנו שאלות לפאנל מומחים בו השתתפו ד”ר תמר ברמן ממשרד הבריאות, ד”ר מרים פרוינד ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ד”ר אורי שלום וד”ר שלמה קפואה מהמשרד להגנת הסביבה.

אנו רואים את הכנס כאות פתיחה לתהליך של שיתוף פעולה בין הציבור, אנשי מקצוע ומשרדי הממשלה במטרה להביא לשימוש בטוח יותר בחומרי הדברה. אדם טבע ודין מקדמת בימים אלו מדיניות וחקיקה חדשה בתחום חומרי הדברה שישפרו את ההגנה על בריאות הציבור ועל הסביבה.

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם