פרשת קרקעות קק”ל

נכתב ע״י ATD   |   17 ינואר, 2000   |   הישגים
פרשת קרקעות קק”ל

עתרנו לבג”ץ בשל פעילות קק”ל לייעור ולפיתוח שטחים נרחבים בשלושה מחוזות, בניגוד לתכנית המתאר הארצית ליער ולייעור, תוך חיסול שיטתי של החורש הטבעי. הוכחנו כי קק”ל פעלה שנים ללא תכניות מפורטות, תוך פגיעה קשה בחי, בצומח ובקרקע  של ישראל.

דרשנו מקק”ל לצאת למבצע תכנון רחב היקף, להכנה ולאישור של תכניות מפורטות לכל שטחי היער שבניהולה. בג”ץ חייב את הכנתן של תכניות מפורטות ליערות ע”י קק”ל, וקבע כי על קק”ל לקבל אישורים לנטיעות מוועדה, שתפעל במשרד להגנת הסביבה.

קראו את הכתבה המלאה באתר גלובס.

“ההישגים המשפטיים שלנו לאורך השנים מוכיחים יותר מהכל: אנחנו פה כדי להישאר.” – עמית ברכה