חוק שיקום קרקעות: כל מה שרציתם לדעת

נכתב ע״י ATD   |   2 פברואר, 2011   |   תכנון בר קיימא
חוק שיקום קרקעות: כל מה שרציתם לדעת

עד הצעת חוק ‘שיקום קרקעות מזוהמות’ לא הייתה קיימת חקיקה מפורשת שהגדירה מהי קרקע מזוהמת, מי נושא באחריות לזיהום, מי נושא באחריות לטיפול ולשיקום ומהם מקורות המימון לכך. בנוסף, גם האכיפה כנגד המזהמים והמחזיקים בקרקע לא הייתה מספקת, סמכויות האכיפה והפיקוח היו מפוזרות בין המשרד לבין רשות המים, וההליך התכנוני התנהל במנותק משיקולים סביבתיים וללא שקיפות ציבורית.  ‘אדם טבע ודין’ פועלת בכנסת על מנת לקדם את הצעת החוק ולהביא אותה לכדי חוק מחייב.

חוק לשיקום הקרקע

הצעת החוק שניסחנו נותנת, בין היתר, מענה מקיף לבעיית זיהום הקרקעות, תוך התייחסות למאפיינים הייחודיים של ישראל ובפרט לכך שרוב הקרקעות בארץ נמצאות בבעלות המדינה. הצעת החוק מהווה פריצת דרך משמעותית לטיפול בבעיה סביבתית קשה זו. 

החוק מחייב בין היתר:

איסור זיהום קרקע– וקיום בדיקות תקופתיות לאיתור זיהומים.
דרישת מיפוי וריכוז קרקעות מזוהמות אצל רשם המקרקעין. כלומר: לראשונה יהיה רישום בטאבו המעיד על היותה של קרקע מזוהמת.
אחראיות על שיקום הקרקע– החוק יטיל אחריות על בעל הקרקע/ המחזיק בקרקע/ או מי שזיהם אותה לשקם את הקרקע מזיהומי העבר. 
הקמת קרן לשיקום קרקעות– החוק כולל הקמת קרן ממשלתית שתסייע לבעלי קרקעות לטפל בזיהומים ולשקם את הקרקע, לאור העלות הגבוהה של ביצוע פעולות שיקום קרקע.

מספר חידושים מרכזיים בולטים בהצעת חוק זו: ראשית, החוק נותן למשרד להגנת הסביבה את הסמכות להוציא צווים שיחייבו את הנושא באחריות לזיהום לבצע סקרי קרקע ופעולות נוספות להערכת מצב הקרקע, ולאחר מכן- לבצע פעולות לשיקום הקרקע. שנית, החוק מייצר מקור תקציבי למימון הטיפול היקר בקרקעות המזוהמות שיש הצדקה למימון ציבורי עבורן.  שלישית, החוק מאפשר למשרד לבצע בעצמו את השיקום ולדרוש מאוחר יותר שיפוי מהגורמים האחראיים, כך שבכל מקרה של זיהום יוכל המשרד לפעול ביעילות המרבית במטרה למנוע את התפשטות הזיהום. 

בדיונים העתידיים על הצעת החוק נדרוש לשלב בין הצעת החוק הממשלתית להצעת החוק הפרטית שיזמנו וניסחנו במספר סעיפים, כמו: הפסקת ההפרדה המאולצת בין הקרקע והמים וריכוז הסמכויות לשיקום קרקעות והמים שזוהמו בעקבותיהן, בידי המשרד להגנת הסביבה ויצירת תלות ברורה בין הליכי תכנון לבין טיהור קרקעות מזוהמות, כך שלא תתאפשר קידום תכניות או בנייה על קרקע בטרם נפתרה בעיית הזיהום בה. 

בנוסף, נדרוש לחייב את המדינה, אשר לעיתים הינה המזהמת ובעלת המקרקעין, בחובה נרחבת וקצובה בזמן לניקוי הקרקעות שבבעלותה ובפרסום נרחב של נתונים אודות קרקעות מזוהמות וחשודות כמזוהמות.

“הצעת החוק מאפשרת טיפול מקיף בקרקעות מזוהמות בארץ, באופן שימנע זיהום מי תהום ובכך יתרום לשיפור איכות מי השתייה ולהגדלת משק המים וכן במניעת החשיפה של הציבור לסכנות בריאותיות”, אומר עו”ד עמית ברכה, מנכ”ל ‘אדם טבע ודין’.

כתבות נוספות

“תכנון בר קיימא הוא הדרך אל העתיד, שאנו רוצים עבור כולם. הוא מציע מסגרת ליצירת צמיחה כלכלית, להשגת צדק חברתי, למימוש ערכי איכות הסביבה ולחיזוק הממשל.” – באן קי-מון