מכתב למשרד החקלאות: מדיניות אכיפה של משרד החקלאות בנוגע לשאריות חומרי הדברה במזון

נכתב ע״י ATD   |   4 ספטמבר, 2016   |   הדברה
מכתב למשרד החקלאות: מדיניות אכיפה של משרד החקלאות בנוגע לשאריות חומרי הדברה במזון

בהמשך לבקשת חופש מידע בנדון שהגשנו בספטמבר 2015, שלחנו למשרד החקלאות מכתב אודות מדיניות האכיפה בנוגע לשאריות חומרי הדברה במזון. פנינו אליהם בשאלות הבאות:

 1. מהם יעדי מערך האכיפה של משרד החקלאות בנוגע לשימוש בחומרי הדברה ושאריות שלהם במזון? כיצד פועל המשרד להשיג יעדים אלו?
 2. האם קיימת תוכנית דיגום מבעוד מועד אשר לפיה פועל המשרד? במידה וקיימת, מהם הקריטריונים לפיהם נקבעת התוכנית?
 3. אילו גידולים נבדקים ובאיזו תדירות, וכן מהם השיקולים העומדים בבחירה של דיגום גידול כזה או אחר?
 4. האם תוכנית הדיגום או הדיגום שנעשה בפועל מתייחס לכלל היישובים בארץ, או שישנם אזורים ספציפיים בהם נעשה דיגום? בנוסף, האם קיים זמן מיוחד בשנה שבו נעשה דיגום או שהדיגום נפרש על כל חודשי השנה?
 5. האם היעדים הינם כמותיים? מה אחוז העמידה ביעדי התוכנית?
 6. מהי כמות כוח האדם אשר אמון על הדיגום?
 7. האם ישנם ממצאים בנוגע לאחוז החקלאים שהתוצרת שלהם עברה דיגום?
 8. מהו אורך הזמן שבו מתקבלות תשובות מהמעבדות בכל הנוגע להימצאות שאריות חומרי הדברה במזון?
 9. מה תוכנית הפעולה בהינתן ממצאים חריגים בתוצרת? האם התוצרת מושמדת על ידי משרד החקלאות?
 10. מהי המדיניות לפיה מקטלגים פתיחת חקירה במקרים בהם נמצאו חריגות בתוצרת, וכן, כיצד מקטלגים האם יש לנקוט בסנקציה מנהלית או פלילית?
 11. מהן הסנקציות שננקטו בשנים האחרונות כנגד חקלאים אשר נמצאו אצלם חריגות בתוצרת?
 12. האם משרד החקלאות עורך מעקב על חקלאים שאצלם נמצאו חריגות בעבר ודוגם אותם יותר?
 13. האם היו מקרים שבהם נמצאו חריגות חוזרות ונשנות אצל חקלאי מסוים, ובמידה וכן, כיצד פועל משרד החקלאות כנגד חקלאים אלו?

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם