המלצות נוספות לשינויים בהליכי רישום תכשירי הדברה

נכתב ע״י ATD   |   8 אוגוסט, 2017   |   הדברה

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם