גילויים חדשים בתחום ההדברה

נכתב ע״י ATD   |   10 נובמבר, 2019   |   הדברה
גילויים חדשים בתחום ההדברה

משרד החקלאות מתגאה אמנם בהתקדמות שחלה בתחום ההדברה, ובאחוז הנמוך של שיעור חריגות שאריות חומרי ההדברה בתוצרת חקלאית לשנת 2017 (11%), אך מבדיקות של אדם טבע ודין עולה כי המצב רחוק מלהיות אופטימלי.

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם