קוראים לשיקום ים המלח!
ים המלח, אוצר טבע יחיד מסוגו, הולך ונעלם. חתמו על העצומה בדרישה מהממשלה לשקם את ים המלח.
    ים המלח הוא אוצר טבע ייחודי וחשוב מאין כמותו ברמה הלאומית והבינלאומית.

    למרות זאת, בעשרות השנים האחרונות הוא מייצג את הפקרת משאבי הטבע בישראל לטובת בעלי אינטרסים. בעקבות כריית המינרלים בים המלח, האזור מצוי במצב של התדרדרות אקולוגית מתמשכת, המתבטאת בירידת מפלס הים, בפגיעה בתיירות, בנזקים ישירים לתשתיות ובנזקי בולענים.

    על המדינה לפעול כבר כיום כדי להכין תכנית רחבה לשם שיקום ארוך טווח של שני אגני הים, ושל אזור ים המלח בכללותו. הפסקת כריית המינרלים בים המלח היא צעד הכרחי להצלת ים המלח, אך הוא אינו מספיק. לכן, על אותה תכנית לבחון מספר היבטים נוספים שבמרכזם החזרת זרימת מימי הירדן ושיקום האזור כולו מנזקי העבר.

    חשיבותו של ים המלח ומצבו החמור מובילים למסקנה אחת: עלינו לעשות ככל שניתן על מנת לעצור את ירידת מפלס האגן הצפוני ולפעול לשיקומו של פלא הטבע הזה. בעקבות פסיקת בית המשפט באוגוסט 2019, שקבעה שהשימוש במי ים המלח של מפעלי ים המלח נעשית ללא רישיון הפקה למרות החובה בחוק המים, אנו קוראים וקוראות לממשלה לקבל החלטה לפיה שיקום ים המלח הוא אינטרס בעדיפות עליונה!