תודה על חתימתך!
התמיכה שלך במאבק תסייע לנו לקדם חוק האוסר ומצמצם את השימוש בכלים חד פעמיים בישראל.