עצומת הדברה

עוצרים את ריסוס העשבייה בחומרי הדברה במרחב העירוני
אנחנו וילדינו נחשפים לחומרי הדברה בעלי השפעה בריאותית וסביבתית שלילית בכל רחבי העיר. חתמו עכשיו על העצומה וקראו לעירייה לעבור לגינון בר קיימא ולצמצם את השימוש בקוטלי עשבים בשטחה!
  כיום, במרבית הרשויות אין מדיניות סדורה של הדברה עירונית. כל קבלן גינון מרסס כאוות נפשו, ומבלי תכנית מסודרת, תוך שימוש בחומרים מסוכנים כמו גלייפוסט (החומר הפעיל בתכשיר הראונד אפ, אשר חשוד כמסרטן, וקוטלי עשבים נוספים, בעלי השפעה שלילית על האדם, בעלי החיים והסביבה).

  בנוסף, על אף שמשרדי הממשלה הוציאו הנחיות בדבר ריסוס בקרבת מוסדות חינוך, אשר אוסרות על שימוש בחומרים אלו בקרבת ילדים, לא ברור מי אחראי על אכיפה ופיקוח של הנחיות אלו. בפועל, אנו יודעים כי הן אינן נאכפות באופן מלא. כתוצאה מכך, ילדים, מבוגרים, בעלי חיים חשופים לחומרי הדברה מסוכנים, ללא תכנית מסודרת, בעלת סדרי עדיפויות ויעדים, וגם הסביבה נפגעת מהם.

  אנו קוראים לעירייה להתחייב ל:

  1. לא ליד הילדים
  לאסור הדברה בקרבת ילדים במוסדות חינוך וגינות עירוניות, לרבות באמצעות פיקוח ויישום הנחיות הדברה בקרבת מוסדות חינוך.

  2. גינון בר קיימא
  להפחית משמעותית (או אפילו להפסיק) את השימוש בחומרי הדברה ברחבי העיר\הרשות המקומית, על ידי עידוד השימוש בחלופות להדברה ומעבר לגינון בר קיימא.

  3. יידוע
  להודיע על קיומה של הדברה במרחב הציבורי או במוסד החינוכי לפני שהיא מבוצעת, ולהציב שלטי אזהרה וגידור במקומות שבהם נעשו פעולות הדברה, תוך פירוט סוג החומר וכמה שעות נדרש להתרחק מן האזור.

  4. מידע נגיש
  להקים מאגר מידע פתוח לציבור שבו יתועד כל שימוש בחומרי הדברה בעיר ולהכין תכנית שנתית של העירייה לגינון עירוני מקיים.

  קראו לעירייה להצטרף לרשויות מובילות אחרות שכבר עברו לגינון בר קיימא והפחיתו את ההדברה בתחומן.  אנו מבקשים אימייל וטלפון כחלק מהחתימה כדי לוודא את אמינותה. בעזרת חתימות מאומתות אנו מפעילים לחץ על מקבלי ההחלטות, מראים תמיכה ציבורית בפעולות שלנו ומשיגים נצחונות. אנחנו לא מעבירים את הפרטים האישיים לאף גורם. מעת לעת נעדכן אותך בפעילות שלנו ותמיד ניתן לבצע הסרה מהעדכונים.