מקדמים תחבורה ציבורית טובה יותר, כי לכולנו מגיע להגיע
הצטרפו אלינו בקריאה למשרד התחבורה לשנות את סדרי העדיפות ואת נהלי התכנון ולקדם קודם כל מערך אוטובוסים משולב, עירוני ובינעירוני, מבוסס על רשת שלמה של נתיבי העדפה!
  העמידה האינסופית בפקק ועומס התחבורה הבלתי נסבל הביאו את המדינה, לאחר שנים רבות של הזנחה, לעודד את הציבור להשתמש בתחבורה הציבורית. עשרות שנים של הפקרת התחבורה הציבורית בהשקעות נמוכות, העדר מדיניות ברורה, מחסור בתכניות לרשת ארצית של תחבורה ציבורית והעדר תכנון מוטה תחבורה ציבורית.

  יצרו ערים ושכונות שניתן לצאת מהן רק ברכב הפרטי.

  הפקרת התחבורה הציבורית ועידוד הנסיעה במכונית הפרטית, יצרו ערי שינה ופקקים שעולים לנו בזמן, בריאות והרבה מאד כסף.

  המעבר לתחבורה הציבורית מצריך בנייה ושיפור של תשתיות חדשות ויצירת אקלים ישראלי שיספק לציבור קווי אוטובוס נוחים, זמינים ואמינים.

  אנחנו דורשים משר התחבורה הבא הכרה בתחבורה הציבורית כזכות בסיסית, הטמעה של תשתיות תחבורה ציבורית בתכנון שכונות וערים, בניית רשת ארצית של תחבורה ציבורית והקצאת משאבים משמעותית.

  הצטרפו אלינו בקריאה למשרד התחבורה לשנות את סדרי העדיפות ואת נהלי התכנון ולקדם מערך אוטובוסים משולב מבוסס על רשת ארצית של נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית.
  הצטרפו אלינו לשנות את התכנון והפיתוח ולבסס כל מקום על תחבורה ציבורית שתשרת אותנו מדלת לדלת ובמקביל לבטל תכניות הרסניות של שכונות מגורים ואזורי תעסוקה מנותקים מתחבורה ציבורית יעילה!
  הצטרפו אלינו בקריאה לא לבנות ללא תחבורה ציבורית!