הפקת נפט מפצלי השמן בעדולם: אסון אקולוגי בלתי הפיך

נכתב ע״י ATD   |   2 מאי, 2013   |   משאבי טבע
הפקת נפט מפצלי השמן בעדולם: אסון אקולוגי בלתי הפיך

חבל עדולם- חבל ארץ פסטורלי ויפהפה – עומד במרכזו של מאבק סביבתי שיכריע מה יהיה צביון המקום, והאם חבל ארץ זה שהינו בעל חשיבות אקולוגית עצומה, ייפגע כתוצאה מפרויקט הפקת הנפט מפצלי השמן המתוכנן במקום.

פרויקט זה מבקש להביא להפקת דלקים, באמצעות טכנולוגיה חדשנית ואגרסיבית של חימום תת הקרקע באיזור זה (חום גבוה של כ-300 מעלות) למשך תקופה ממושכת. החימום אמור להפוך את הסלע לדלק, ולאפשר את הפקתו. אנחנו ב’אדם טבע ודין’ מבקשים לשמור על חבל ארץ ייחודי זה, וממשיכים לפעול לעצירת הפרויקט המסוכן.

חבל עדולם – שדה ניסיונות 
משרד התשתיות אישר בשנת 2008 לחברת IEI הישראלית (( Israel Energy Initiatives חברת בת של חברה אמריקאית בשם IDT, לערוך ניסוי בחבל עדולם שתכליתו- הפקת דלקים מפצלי השמן הנמצאים בשכבות הסלע באזור זה.

החברה מתכננת להפיק כמות אדירה של נפט במקום- 50,000-300,000 חביות נפט ביום!! כך, למעשה עלול להפוך חבל עדולם הרגיש סביבתית, ערכית והיסטורית והמוקף באוכלוסיה, לאזור לתעשייה פטרו-כימית. הטכנולוגיה עימה מבקשת החברה להפיק את הנפט והגז מפצלי השמן, הינה טכנולוגיה חדשנית, ניסיונית ואגרסיבית אשר לא נוסתה בהיקף מסחרי בשום מקום בעולם.

כחלק מהתכנית, ביקשו להציב בחבל עדולם מתקנים לחימום תת הקרקע, מתקני קידוח ושאיבה, מתקני טיפול בתוצרי המיצוי, מיכלי אחסון לחומרים מסוכנים, מערכת צינורות לאיסוף הדלקים ועוד. כל זאת, בחבל ארץ בעל ייחודיות אקולוגית ונופית-סביבתית המשמש בית ליערות נרחבים, מיני צמחיה ובעלי חיים מגוונים, שמורות טבע, פארקים, גנים לאומיים ושטחים חקלאיים. חשוב לדעת, כי שטח חבל עדולם מיועד לתיירות כפרית ומועמד להכרזה כמתחם ביוספרי.

הרישיון ל-IEI ניתן ללא תוכנית ומבלי שנערך תסקיר השפעה על הסביבה ועל אף שמדובר בשיטת הפקה ניסיונית, שלא ברור מהי השפעתה על רמות זיהום האוויר ומי התהום.

הנזק הצפוי
ההפקה המתוכננת מעוררת חששות כבדים הן באשר לבריאות התושבים הגרים בסמוך לאזור הפרויקט והן לסביבה. האנרגיה שתידרש לתפעול הפרויקט לולה לגרום לזיהום אוויר כבד, פליטת גזי חממה, דליפה אפשרית של הנפט לשכבות שמתחת לשכבת פצלי השמן ועלולה לגרור זיהום של מי התהום המצויים במקום (מדובר באקוויפר ההר המספק 40% ממי-השתייה במדינת ישראל). כמו כן, עלולים להיווצר מפגעי רעש כתוצאה מהעבודות הממושכות ועד נזק בלתי הפיך לסביבה.

פעילותינו להצלת חבל עדולם
אנו דורשים לבטל את הרישיון שניתן לפרויקט להפקת נפט מפצלי השמן בחבל עדולם, ולשם כך, הגשנו עתירה לבג”צ בנושא ניסוי פצלי השמן בחבל עדולם ותקנות הנפט. לאחר שבג”צ איחד את העתירה בנוגע לפצלי השמן עם העתירה בדבר תקנות הנפט, הוא דחה את העתירה, תוך שקבע כי כל חיפושי הגז והנפט יהיו כפופים מעתה להנחיות המחמירות של היועץ המשפטי לממשלה. אנחנו ממשיכים לפעול בנושא זה בזירות השונות ונעמוד על המשמר כדי להבטיח שלא יתקדמו חיפושים אם לא יעברו את כל השלבים וההנחיות עליהם הורה בג”צ.

“קידום מיזם אשר עלול להפוך חבל ארץ עתיר בערכים היסטוריים, סביבתיים ונופיים וכן מאכלס אלפי תושבים, לאיזור תעשיה-פטרוכימי ואיזור להפקת נפט, הינו שגוי ומסוכן. לכל הפחות צעד כזה חייב להיעשות בשקיפות מירבית ותוך בחינה קפדנית, מקצועית ומאוזנת של ההשלכות השונות ותוך שקילה זהירה של התועלת הצפויה למדינה לעומת הסיכונים הכרוכים בהפקה. אנו נמשיך לפעול, על מנת למנוע מחבל עדולם ומתושביו להוות שפני ניסיון של ניסוי מסוכן”, אומרת עו”ד קרן הלפרן- מוסרי, מנהלת המחלקה המשפטית בעמותה.

“כאשר העץ האחרון יכרת, ידוגו את הדג האחרון, הנהר האחרון יזוהם, רק אז נגלה שאי אפשר לאכול כסף.” – אמרה של שבט אוסייג’