הגנה על בריאות הציבור והפחתת השימוש בחומרי הדברה במרחב העירוני

נכתב ע״י ATD   |   5 מרץ, 2020   |   הדברה
הגנה על בריאות הציבור והפחתת השימוש בחומרי הדברה במרחב העירוני

אדם טבע ודין, פורום ה-15, הקרן לבריאות וסביבה, היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, ושירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות, מתכבדים להזמינכם, בכירים ובכירות ברשויות המקומיות להשתתף במפגש לבכירי רשויות מקומיות בנושא “הגנה על בריאות הציבור והפחתת השימוש בחומרי הדברה במרחב העירוני”.

המפגש ייערך ביום 2.4.2020 בין השעות 09:30-13:00 במרכז קיפוד בכפר-סבא, בכתובת החי”ש 2 כפר-סבא.

עדכון: בשל וירוס קורונה המפגש נדחה. מועד חדש ייקבע בהקדם ויישלח לכלל המוזמנים.

במסגרת המפגש יוצגו היבטיו השונים של הנושא, יתרונותיו הבריאותיים, הסביבתיים, והכלכליים וכן דוגמאות לכלים ליישום.

כמו כן, נזמינכם לחתום על אמנת ראשי רשויות למען הגנה על הציבור מפני חשיפה לחומרי הדברה ומעבר לגינון בר קיימא, ויוצג קורס חדש של שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות, בשיתוף אדם טבע ודין, להכשרת אנשי המקצוע בעיריות בנושא מעבר לגינון בר קיימא והגנה על בריאות התושבים.

הקורס הראשון אמור להיפתח בצפון הארץ.

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם