דו”ח: סטנדרטים כפולים במזון

נכתב ע״י ATD   |   30 מאי, 2015   |   הדברה
דו”ח: סטנדרטים כפולים במזון

מדינת ישראל מייצאת מזון, עובדה המבטיחה כי המוצרים המיוצאים עומדים בדרישות של מדינות היעד. החלטנו לבחון את המצב החוקי ביחס למוצרי מזון בולטים בדיאטה הישראלית – פירות וירקות ומוצרי עוף. הבחינה מעלה כי הן החקיקה החלה על מוצרי עוף מיוצאים, והן החקיקה והנהלים החלים
על פירות וירקות מיוצאים מציבים דרישות גבוהות ויסודיות בהרבה מאלה שבחקיקה החלה על סוגי מזון אלו המיועדים לשיווק מקומי.

לסטנדרטים הכפולים הללו אין הצדקה. לאזרחי מדינת ישראל מגיע ליהנות ממזון שעבר פיקוח הדוק, העומד בסטנדרטים החלים בקרב המדינות המתקדמות בעולם.

אדם טבע ודין פועל בימים אלה יחד עם משרד הבריאות במטרה לקדם את אישור התיקון לפקודת המזון, תיקון שעתיד להשוות את התנאים והדרישות החלים על מפעלי מזון מן החי המשווקים לשוק המקומי, לאלה החלים על מפעלים המשווקים לחו”ל. אדם טבע ודין קורא למשרד הבריאות לצמצם את סעיף התחולה של פרק המזון מן החי, כך שהפיקוח על מזון זה יוגבר ויבטיח את שיפור איכותו בהקדם. כמו כן, נפעל להבאת תקנות חוק הסטנדרטים לאישור הכנסת בהקדם, ונוודא כי התקנות ידרשו בדיקה של התוצרת לשאריות של חומרי הדברה טרם שיווק. עוד נדרוש כי הבדיקות הללו תתבצענה בתדירות המבוססת על הסיכון להימצאות חריגות, כך שתוצרת חורגת לא תגיע למדפים.

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם