דו”ח: פליטת מתאן ממאגרי הגז תמר ולוויתן

נכתב ע״י ATD   |   3 יוני, 2020   |   אוויר
דו”ח: פליטת מתאן ממאגרי הגז תמר ולוויתן

מתאן (CH4) הינו המרכיב העיקרי בגז הטבעי שנמצא ומופק ממאגרי תמר ולוויתן. מתאן הינו גז חממה חזק ביותר. עפ”י הפאנל הבין ממשלתי לשינוי אקלים (IPCC), מולקולה אחת של מתאן תשפיע על ספיגת קרינה וגרימת התחממות פי 84 ממולקולה אחת של פחמן דו חמצני.

לשימוש בגז בישראל ישנם יתרונות, ובהם ביטחון אנרגטי בשל השימוש במשאב ישראלי, הצטברות עתידית צפויה של תמלוגים ומסים בקרן לאזרחי ישראל, ועוד. עם זאת, חשוב להזכיר כי למרות התועלות בשימוש בגז הטבעי, גז זה איננו אנרגיה נקייה. הגז הוא דלק פוסילי שיוצר פליטות של זיהום אוויר וגזי חממה, ושהשימוש בו מצריך בניית תשתיות רבות ומורכבות בעלות השלכות סביבתיות נרחבות. יחד עם זאת, מסמך זה לא עוסק במזהמי האוויר, אלא מתמקד בפליטות מתאן ממאגרי הגז מתוך נקודת מבט של גזי חממה.

פליטות המתאן ממאגרי הגז מתרחשות לאורך כל שרשרת ההפקה, השינוע והשימוש בגז הטבעי, החל מבארות ההפקה המרוחקות מהחוף, דרך צנרת ההולכה לאסדות הטיפול, דרך הצנרת המוליכה את הגז מהאסדות למערכת ההולכה והחלוקה הארצית על היבשה, דרך תחנות להורדת לחצים, ועד לצרכנים הסופיים בתעשייה או בסקטור האנרגיה.

מסמך זה טוען כי מבחינת גזי חממה, ולא מבחינת זיהום האוויר המקומי שהוזכר למעלה, היתרון שיש לגז טבעי על פני פחם הוא יתרון מדומה. אם בוחנים דליפות של גז החממה מתאן מתעשיית הגז, הרי שבמצטבר הפליטה הכוללת של גזי חממה עלולה להיות גבוהה יותר אפילו בהשוואה לפחם, גם אם בקצה תהליך השריפה הפחם פולט פי שניים יותר פחמן דו חמצני לקוט”ש.

סיכום והמלצות

  1. גז טבעי אינו דלק נקי או ירוק. בקצה השרשרת פליטת זיהום אוויר וגזי חממה אצל יצרני חשמל השורפים דלק פוסילי נמוכה יותר בגז בהשוואה לפחם, אולם מערכת הגז הישראלית פולטת כמויות גדולות ביותר של מתאן שהוא גז חממה משמעותי ביותר. פליטות אלו מגדילות את הפליטות השנתיות הלאומיות של מתאן באלפי אחוזים, ואת הפליטות השנתיות הלאומיות של כלל גזי החממה (בשווה ערך פחמן דו חמצני) בעשרות אחוזים.
  2. גם אם בוחנים את הפליטות לא רק בקצה השרשרת (כלומר בתהליך השריפה), אלא גם בשרשרת ההפקה והשינוע של פחם ודלק נוזלי לסקטור החשמל, עדיין גדלה הפליטה הכוללת של שווה ערך פחמן דו חמצני ב-8%.
  3. מרבית פליטות המתאן ממערכת הגז הישראלית לא נמדדות ולא מדווחות. אנו ממליצים למדוד ולכמת פליטות אלו בשיטות המקובלות, ולהוסיף אותן למאזן גזי החממה הלאומי. יש לבצע כימות זה בכל מרכיבי מערכת הגז, לרבות אלו שנמצאים במים הכלכליים של ישראל.
  4. יעדי ההפחתה הלאומיים בפליטות גזי חממה הם יעדים צנועים. הם בעצם מהווים הגדלה שכן אין למדינה יעדי הפחתה ביחס לשנת בסיס כלשהי, אלא אך הפחתה מהגידול בתרחיש עסקים כרגיל. הכללת פליטות המתאן בתחשיב הלאומי תראה ככל הנראה שאיננו עומדים אף ביעדים צנועים אלה. יש צורך לשפר את היעדים ואת התכניות לעמידה בהם.
  5. יש צורך למפות את פליטות גזי החממה בכל מרכיבי מערכת הגז בישראל ולהכין וליישם תכנית לצמצומן למינימום.
  6. מאגרי הגז תמר (שממנו מופק גז כבר כמה שנים), לוויתן (שהחל לפעול בסוף 2019) וכריש-תנין (המתוכננים להפיק גז בסוף 2020) מעניקים למדינת ישראל את כל כמות הגז הדרושה לה, ואת הביטחון האנרגטי לעשרים עד שלושים שנה. זהו חלון הזדמנויות לעבור למשק אנרגיה דל פחמן ובר קיימא המבוסס על אנרגיות מתחדשות, התייעלות אנרגטית ואמצעים נוספים. חלון הזדמנויות זה ייסגר בקרוב ככל שיוקמו עוד ועוד תחנות כוח המונעות על גז טבעי שתפעלנה עשרות שנים.
  7. הפחתת הפליטות כתוצאה מהסבה לגז טבעי קרובה למיצוי. כל בניה נוספת של כושר ייצור חשמל בדלקים פוסיליים, אפילו גז טבעי, תביא להגדלת הפליטות של זיהום אוויר וגזי חממה, ולא להפחתתם.
  8. כל פיתוח של מאגרי גז ונפט נוספים בישראל בים או ביבשה יביא להגדלה משמעותית ביותר בפליטות של גזי חממה.

“אוויר נקי הוא זכות בסיסית. האחריות להבטיח זאת היא על כתפיהם של נבחרי הציבור.” – תומס קרפר