התמודדות לאומית עם משבר האקלים – ניהול ואיכות מי נגר

נכתב ע״י ATD   |   24 ינואר, 2021   |   חדשות
התמודדות לאומית עם משבר האקלים – ניהול ואיכות מי נגר

משבר האקלים כבר לא קיים רק בתיאוריה אלא מהווה אתגר ממשי העומד בפני ביטחוננו האישי, הכלכלי והתזונתי. התחזיות לעתיד צופות מגמת ירידה עקבית של עד 25% בכמויות המשקעים השנתיות בישראל והפחתה דרמטית במספר ימי הגשם בשנה, עד סוף המאה ה-21. ירידה זו תשפיע בצורה רחבה על משק המים הישראלי, על המערכות האקולוגיות, נחלים ואקוויפרים, על החקלאות ועל המצב הגיאו-פוליטי האזורי.

“כדור הארץ הוא המכנה המשותף של כולנו.” – וונדל ברי