שבע הצעות חוק סביבתיות יקודמו במושב החורף של הכנסת

נכתב ע״י ATD   |   3 נובמבר, 2011   |   ללא קטגוריה
שבע הצעות חוק סביבתיות יקודמו במושב החורף של הכנסת

מושב החורף של הכנסת נפתח השבוע בקול תרועה גדול, ובמושב הזה צפויות לעלות מספר הצעות חוק סביבתיות בקידום אדם טבע ודין.  

1. הצעת חוק למרשם לאומי פומבי לפליטת כימיקלים – הצעת הPRTR. הצעת החוק הפרטית שלנו מקודמת במקביל עם הצעת החוק הממשלתית אשר אימצה אותה, כאשר בסופו של דבר הצעות החוק תאוחדנה. הצעת החוק הפרטית עברה קריאה טרומית (ביוזמת חה”כ דב חנין). מטרת הצעת החוק ליצור מרשם לאומי לפליטת חומרים וכימיקלים מסוכנים לאוויר, לקרקע ולמים לטובת שתי מטרות: האחת, יצירת שקיפות מירבית עבור הציבור הרחב אודות פליטות מזהמים ממפעלי תעשייה ומתעשייה כבדה. השנייה – שימוש במרשם הפליטות ככלי לתכנון מדיניות סביבתית ראויה (היכן למקם מפעלי תעשייה, שכונות מגורים, תשתיות וכד’). הצעת החוק נוסחה באט”ד והצורך בהקמת מרשם כזה נובע בין היתר מדרישות ארגון הOECD אשר הציב זאת כתנאי לצירוף ישראל לשורותיו.

2. הצעת חוק פסולת אלקטרונית – הבאת ההצעה לוועדת שרים ולקריאה טרומית. יוזם ההצעה, חה”כ ניצן הורוביץ. 

3. הצעת חוק פסולת אורגנית – הצעה המתייחסת לחיוב הרשויות המקומיות לטפל בפסולת האורגנית שבתחומן ולהפסיק להטמין בתוך מספר שנים את רוב הפסולת האורגנית הנאספת, תוך גדי טיפול ביולוגי. הצעת החוק תונח עם פתיחת המושב בזמת חה”כ דב חנין.

4. הצעת חוק טיוב בארות מזוהמות – חיוב רשות המים לטפל במאות בארות מים מזוהמות ברחבי הארץ וטיפול יסודי במי התהום לשם השבתם למחזור מי השתייה (טרם הונחה).

5. הצעת חוק רשויות מים וביוב אזוריות – הפיכת תאגידי המים לרשויות אזוריות לטיפול במים ובביוב תוך חיוב כל רשות אזורית לצרף אליה רשויות מקומיות הנמצאות בתחומה ובכך לאפשר חיבור למתקני טיהור שפכים וטיפול בביוב הנוצר בתחומה, לשם הגנה מירבית על הסביבה. ביוזמת חה”כ דב חנין (טרם הונחה).

6. הצעות חוק ים המלח –  מדובר בשתי הצעות חוק אשר הונחו במושב הקודם ותקודמנה במושב הנוכחי. האחת הצעת חוק כלכלית המטילה על מפעלי ים המלח תקבולים בסך 80% מהרווחים שהם מפיקים מכריית אשלג בים המלח, מתוך תפיסת עולם שמשאבי הטבע שייכים לציבור ועל כן על המפעלים לשלם בגין ניצולם, לטובת קופת המדינה ולטובת שיקום ים המלח בעתיד. ההצעה השניה – הצעה סביבתית לשיקום האגן הצפוני של ים המלח תוך חיוב המפעלים לשאת באחוז האחריות שלם לירידת מפלס ים המלח ולשאת באחריותם לפגיעה בתשתיות ובתיירות בחלק הצפוני של ים המלח. ביוזמת חה”כ דב חנין.

7. הצעת חוק שיקום קרקעות מזוהמות – ההצעה הממשלתית אימצה את הצעת החוק הפרטית שלנו ובבסיסה הסדר מקיף לטיפול בקרקעות מזוהמות: הטלת אחריות על הגורם המזהם לערוך סקרי סיכון לקרקע ולשקם את הקרקע, הקמת קרן לשיקום קרקעות מזוהמות בתקציב מדינה + מס שיושת על התעשייה, איסור בנייה על קרקע מזוהמת ומתן תמריצים ליזמים חדשים לטפל בקרקע בגדי לבנות עליה וליהנות מערכה הנדל”ני. ההצעה הממשלתית עברה קריאה ראשונה במושב הקודם ותקודם במושב הנוכחי אל עבר קריאה שנייה ושלישית.
           
ההצעות, שרובן הוגשו על ידי חבר הכנסת דב חנין, מגובות בתמיכה רחבה של חברי כנסת רבים מכל הקשת הפוליטית.

כתבות נוספות

אישה מניפה ידיים על רקע אגם ויער

“אם תרצו ללמוד על אודות בריאותה של אוכלוסייה, בחנו את האוויר שהיא נושמת, המים שהיא שותה והמקומות שבהם היא חיה” – היפוקרטס