הוועדה החליטה: בית כנסת לא יחליף גן ציבורי

נכתב ע״י ATD   |   26 אוקטובר, 2010   |   הישגים
הוועדה החליטה: בית כנסת לא יחליף גן ציבורי

הוועדה המחוזית קיבלה את ההתתנגדות שהגשנו יחד עם תושבי רמת גן, והוחלט לדחות את תוכנית העירייה לבנות בית הכנסת על שטח גינה ציבורית ברחוב ז’בוטינסקי בעיר.

המאבק החל כשעיריית רמת גן הגישה תכנית להפיכת גינה ציבורית ברח’ ז’בוטינסקי בעיר לבית כנסת, בטענה שהעירייה תספק תחליף לגינה הציבורית- מגרש הספורט של בית הספר הנמצא כמה רחובות ממנה.

תושבי רח’ ז’בוטינסקי הגרים בסמוך לגינה פנו למוקד הירוק שלנו וביקשו עזרה בהתנגדות לתכנית על מנת להגן על הגינה. הם הסבירו כי מגרש הספורט נמצא בשטח בי”ס מרוחק מבתיהם, ואינו מהווה תחליף ראוי לגינה.

הגשנו התנגדות לתכנית לועדה המחוזית. עיקרי הטיעון היו:
א. התוכנית גורמת לגריעת שטח ציבורי פתוח מפותח המשמש כיום את הציבור.
ב. האזור זה סובל ממחסור חמור בשטח ציבורי פתוח, ולכן אין לאשר גריעה של שטח ציבורי נוסף באיזור זה.
ג. התחליף המוצע אינו מהווה תחליף ראוי בשל מיקום המגרש ובשל אופיו.
ד. השימוש המיועד לשטח הציבורי הפתוח לאחר חילופי השטחים הינו בית כנסת, כאשר אין בהכרח צורך בבית כנסת נוסף באזור.
ה. הגינה הציבורית מכילה צמחיה ותיקה, בעלת ערך סביבתי.

כאמור, הועדה השתכנעה כי בשכונה החסרה בשטחי ציבור, אין מקום לגרוע את השטח הציבורי הפתוח הקיים, שהוא בין היחידים המפותחים, המשמש בפועל את אוכלוסיית התושבים המבוגרים ברובם ללא מתן חלופה אמיתית שוות ערך מיידית ונגישה לאותם תושבים.

בהחלטת הוועדה נכתב כי “לוועדה התברר, לראשונה במסגרת ההתנגדויות, הן מהמצב בשטח והן מתשובת הוועדה המקומית, כי התכנית אינה מציעה למעשה חלופה אמיתית לשצ”פ המפותח והנגרע, שכן שטח מבני הציבור הפתוח (אזור מגרש הכדורסל בשטח בית הספר אותו תכננו להפוך לשצ”פ כחלופה לגריעת השצ”פ בגינה ברחוב ז’בוטינסקי – הבהרה שלנו) ימשיך לשמש כמגרש ספורט אשר ישרת את ביה”ס הקיים ואין כוונה להפכו למגרש מגונן ופתוח לתושבי הסביבה, מה גם שלא תהיה אליו נגישות לציבור. למעשה לא יחול כל שינוי שהוא בעקבות אישור השטח כשצ”פ וכי הוא יישאר בייעודו הנוכחי כחלק אינטגרלי של השב”צ הקיים”.

הועדה עוד ציינה כי היא מודעת לקיומן של תוכניות מאושרות ועתידיות לפיתוח איזורי שצ”פ בשכונה בה מתגוררים התושבים, אולם, קיבלה את טענתנו לפיה תכנון זה אינו ישים בטווח הזמן הקרוב בעוד שהצורך של תושבי השכונה, ובפרט האוכלוסיה המבוגרת שבה, בגינות באזור הסמוך לביתם – הוא מיידי, וכי השצ”פ המתוכנן בלב השכונה לא ישרת את אותם תושבים בשל מרחקי ההליכה אליו וקשיי הנגישות של אוכלוסיה זו.

בנוגע לצורך לפנות את בית הכנסת הקיים בבי”ס גאולים, שבעטיו לכאורה התעורר צורך להקים בית כנסת חדש – קבעה הועדה כי צורך זה צריך לקבל מענה במקום אחר, על ידי מציאת חלופה אחרת שלא תגרום לפגיעה משמעותית כ”כ באוכ’ ולא תבוא על חשבון שטח ציבורי פתוח מפותח ושמיש.

“ההישגים המשפטיים שלנו לאורך השנים מוכיחים יותר מהכל: אנחנו פה כדי להישאר.” – עמית ברכה