הצורך בשינוי מדיניות בישראל למען הגנה על בריאות ילדים מפני שאריות חומרי הדברה במזון

נכתב ע״י ATD   |   21 יוני, 2018   |   הדברה
הצורך בשינוי מדיניות בישראל למען הגנה על בריאות ילדים מפני שאריות חומרי הדברה במזון

התקנות הקובעות את הרמה המקסימלית המותרת של חומרי הדברה בפירות וירקות בישראל כיום אינן מגנות מספיק על בריאותם של ילדים והן מאפשרות חשיפת יתר לחומרי הדברה שמסוכנים לבריאותם.

הרגלי התזונה של ילדים ורגישותם מחייבים התייחסות מיוחדת על מנת להבטיח שהתקנות מגנות גם – ובמיוחד – עליהם. אנו קוראים למחוקק הישראלי להתאים את המדיניות בארץ לזו שנהוגה בארה”ב ובאירופה, על מנת להבטיח כי ילדי ישראל לא ייחשפו לחומרי הדברה ברמות שעלולות לפגוע בהם.

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם