עשרת הדברות לקביעת מדיניות של שימוש בטוח בחומרי הדברה ושמירה על בריאות ילדים

נכתב ע״י ATD   |   18 מאי, 2020   |   הדברה
עשרת הדברות לקביעת מדיניות של שימוש בטוח בחומרי הדברה ושמירה על בריאות ילדים

המלצות אדם טבע ודין לקידום השימוש הבטוח בחומרי הדברה והגנה על בריאות ילדים

  1. יש להוביל מדיניות להפחתת הסיכון משימוש בחומרי הדברה בישראל ולהכין לצורך כך תכנית פעולה לאומית.
  2. תהליך הרישום של חומרי הדברה צריך להיות מבוסס על מידע מדעי מעודכן והערכת סיכונים.
  3. יש לבחון מחדש את תנאי הרישום של חומרים פעילים פעם בעשור בהליך שקוף ופתוח לציבור.
  4. יש לקבוע את הרמות המרביות המותרות של שאריות חומרי הדברה במזון בהתייחס להשפעתן על ילדים, על מנת להגן על בריאותם.
  5. נדרשת תכנית אכיפה אפקטיבית בעלת יעדים ומדדים להצלחה אשר תוביל לצמצום היקף החריגות והשימוש הבלתי חוקי בחומרי הדברה.
  6. יש לחייב כל עובד העוסק בהדברה לעבור הכשרה מתאימה ובחינה לשם קבלת רישיון לעסוק בחומרים אלו.
  7. יש לסווג חומרי הדברה מסוכנים במיוחד, הידועים כבעלי השפעה פוגענית על הסביבה ועל בריאות הציבור כ”חומרים לשימוש מוגבל”, בדומה לחוק האמריקאי.
  8. על המדינה לעודד חקלאים להפחית את השימוש שלהם בחומרי הדברה ולהציע תמריצים ותמיכות על מנת לאפשר לחקלאים – מהקטנים ועד הגדולים, לעשות מעבר למשק חקלאי בר קיימא.
  9. יש צורך לשמור על מרחקי מגן בין אזורי מגורים לבין הריסוס.
  10. נדרש להסדיר את השימוש בחומרי הדברה בגינון העירוני, ולוודא כי הרשויות יעבדו לפי תכנית עבודה ברורה ושקופה וכי יעשו מאמצים להפחית את השימוש שלהם בחומרי הדברה.  יש להגביל את השימוש בחומרי הדברה באזורים עם אוכלוסיה רגישה כגון בפארקים, גינות משחקים ובקרבת מוסדות חינוך.

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם