היום אושרו תקנות חדשות שישפרו את איכות מי השתייה

נכתב ע״י ATD   |   11 יולי, 2012   |   הישגים
היום אושרו תקנות חדשות שישפרו את איכות מי השתייה

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה היום את תקנות איכות מי השתייה. המלצות ועדת עדין משנת 2007 לקביעת תקנים מחמירים לאיכות מי שתייה הובאו לאישור הכנסת רק לאחר שאדם טבע ודין הגישה עתירה לבג”צ כדי לחייב זאת. 

התקנות החדשות מבטיחות את ההגנה על בריאות הציבור השותה מי ברז, באמצעות קביעת תקנים מחייבים לבדיקת נוכחות מזהמים במי שתייה, בהתאם להמלצותיהם של ארגון הבריאות העולמי, האיחוד האירופאי והסוכנות להגנת הסביבה בארה”ב. 

עו”ד עמית ברכה, מנכ”ל ‘אדם טבע ודין’ אמר: “אישור התקנות יבטיח כי הזכות למי שתייה באיכות ראויה לא תהיה רק בהישג ידם של מי שמסוגלים לשפר המים שהם שותים באמצעות מתקני סינון ומים מינרלים, אלא לכלל הציבור כולו. מדובר במהלך חשוב לקידום צדק סביבתי וחברתי, כאשר עם אישור התקנות תבטיח מדינת ישראל מי שתייה באיכות ראויה למים המסופקים לכלל תושבי המדינה”.
התקנות מביאות שיפור רב על פני התקנות בתוקף עד היום ואלו עיקרן:

♦ מכוח התקנות תוקם ועדה מקצועית שתלווה את נושא איכות מי השתייה באופן קבוע אשר תוכל להמליץ בכל עת על עדכון התקנות. כך יובטח כי תקנות מי השתייה בישראל יהיו עדכניות בהתאם למידע הבריאותי והמדעי העדכני ביותר.

♦ התקנות כוללות הוראות, שנוספו בעקבות הערות אדם טבע ודין, בנוגע לצורך בהגברת שקיפות המידע בכל הקשור לבדיקות חריגות ואירועי זיהום, וכן הוראות אשר מאפשרות לאזרח הפשוט לבקש מספק המים לדגום את מי הברז בבית שלו.

♦ עוד נקבע בתקנות כי משרד הבריאות יקים מתקן ניסיוני לבדיקת החזרת המגנזיום למים המותפלים, אשר יעזור לקבוע דרישות בעניין בהחזרת המגנזיום למים המותפלים תוך שנים ספורות. 

♦ הפלרת המים בישראל, נגדה קיימת ביקורת רבה בקרב מומחי בריאות וארגוני הסביבה, הוגבלה בהוראת שעה לשנה אחת בלבד וזאת בשל הצורך לבחון את התועלת אל מול הנזק שיש בהפלרה ולשקול בעוד כשנה את הורדת ריכוז ההפלרה במים.

שרית כספי, ראש תחום מים באדם טבע ודין: “מהיום קיימת דרישה לערוך בדיקות לאיכות מי השתיה בתדירות גבוהה יותר וסקרים תברואיים בכל מתקני המים לגילוי מוקדם של בעיות. נוספו תקנים לחומרים רבים והוחמרו תקנים של מזהמים שעלולים להגיע למי השתייה.” “אדם, טבע ודין” שמח לבשר כי לאחר שנים של ועדות, פניה לבג”צ ודיונים, תקנות איכות מי השתייה של ישראל עודכנו דבר שיביא לשיפור באיכות מי השתייה.

“ההישגים המשפטיים שלנו לאורך השנים מוכיחים יותר מהכל: אנחנו פה כדי להישאר.” – עמית ברכה