ניצחון: ביהמ”ש העליון קיבל את ערעור אדם טבע ודין וארגוני הסביבה והרחבת בז”ן תעצר

נכתב ע״י ATD   |   28 יולי, 2019   |   אוויר
ניצחון: ביהמ”ש העליון קיבל את ערעור אדם טבע ודין וארגוני הסביבה והרחבת בז”ן תעצר

היום קיבל בית המשפט העליון את הערעור שהגישו יחדיו אדם טבע ודין, ארגון מגמה ירוקה והקואליציה לבריאות הציבור, לגבי הרחבת התעשייה המזהמת במתחם בז”ן וקבע כי התוכנית להרחבת בז”ן תחזור לשולחנה של המועצה הארצית לתכנון ובניה בכדי להכין תכנית מפורטת של ההשפעה הסביבתית הצפויה כתוצאה מהרחבת מתחם בז”ן.

משמעות הדבר היא כי הרחבת מתחם בז”ן תעצר ולא יוספו מתקנים מזהמים מבלי שיאושרו לגביהם תוכנית המפרטות וההשלכות הסביבתיות של המהלך.

כזכור, מנהל התכנון אישר תוכנית להרחבת מתחם בזן, זאת למרות חריגות זיהום האוויר המתמשכות והפגיעה בתושבי חיפה והסביבה. על- פי סעיף 45 לחוק אוויר נקי, בסמכות המשרד להגנת הסביבה להוציא למפעל מזהם צו מנהלי ובו דרישות מפורטות שעליו לנקוט על מנת לצמצם את החריגות. צו כזה הוצא למתחם באוקטובר 2017, אך עם זאת החריגות נמשכו. באופן אבסורדי, למרות הצווים שהוצאו ולמרות החריגות החוזרות, אושרה התוכנית להרחבת בז”ן. בעקבות אישור התוכנית, הגיש אדם טבע ודין את הערעור לביהמ”ש העליון וארגוני הסביבה האחרים הצטרפו לעתירה.

עיקר הערעור נסוב על כך כי אין תכנית מפורטת להרחבת בתי הזיקוק, הכוללת בין היתר מיפוי המצב הקיים מבחינת בינוי ומתקנים ומבחינת זיהום האוויר הכולל, פירוט של המצב העתידי והגבלת היקפי הפליטות המתוכננים מהמתחם (“בועה”).

פסק הדין אשר פורסם היום, קיבל את הערעור וקבע כי יש להחזיר את התכנית למועצה הארצית לתכנון ובנייה על מנת כדי להכין תוכנית המפרטת של כל מתקן חדש שיוקם ולעמוד את ההשפעות הסביבתיות הצפויות מהרחבת מתחם בז”ן.

עו”ד לי-היא גולדנברג, ראש תחום כלכלה, סביבה ומשאבי טבע באדם טבע ודין: “בית המשפט העליון בא והסיר אחת הערפל מעל אחת התכניות הסטטוטוריות העמומות והבעייתיות שהיו לאחרונה ואשר התירה הרחבה בלתי מבוקרת של התעשייה המזהמת. בית המשפט הבין שלא ניתן לנתק את מתחם בזן מהלב הפועם של מפרץ חיפה וחצי מיליון התושבים שסובבים את המתחם. החלטה חשובה ביותר שמחזקת את ההלכה הפסוקה של בית המשפט בכל הנוגע לתכנון המפורט והחשיבות שלו בהגנה על בריאות הציבור.”

עו”ד שני אלוני, מנכ”לית מגמה ירוקה: “הפסיקה היא הישג פנטסטי של ארגוני הסביבה ובעיקר של ציבור תושבי מטרופולין חיפה. אנו קוראים לממשלה הבאה שתוקם לאמץ את תוכנית עמק החדשנות של רשות מקרקעי ישראל לפינוי התעשייה הפטרוכימית ממפרץ חיפה, לסגירת בתי הזיקוק עד שנת 2025 ומעבר למשק אנרגיה נקי. לא יתכן שבמקום הכי מוכה זיהום ותחלואה במדינת ישראל המדינה תאפשר להקים עוד מתקנים מזהמים ומסוכנים על חשבון החיים והבריאות של קרוב למיליון מתושבי מטרופולין חיפה. המאבק להבראת מפרץ חיפה נמשך בכל הכוח, עם גיבוי נחרץ של התושבים ותמיכה מוחלטת של רוב המפלגות המתמודדות לכנסת ומרבית הרשויות המקומיות במפרץ. אני מאמינה כי אנחנו בפתחו של השלב המכריע במאבק”.

רוית שטוסל, מרכזת ‘הקואליציה לבריאות הציבור’: “שנים של מאבק ציבורי להפחתת הזיהום התעשייתי וקידומו של חזון חדש ונקי למפרץ חיפה והיום אנחנו עוברים משוכה משמעותית בדרך אליו. מה שהיה ברור לנו כבר בתחילת הדרך, קיבל היום את את אישור בית המשפט העליון. באזור בו קיים עודף תחלואה ותמותה הקשור בקשר סיבתי ומובהק לזיהום האוויר, אסור לאפשר למפעל בעל ההשפעה הסביבתית השלילית הגדולה ביותר בארץ להתקדם לבניית מתקני ייצור חדשים ללא הליך תכנוני מסודר ואמיתי וללא אפשרות השגה לציבור. ברכות והוקרה גדולה לכל השותפים האמיצים והנחושים בדרך להישג זה!”

מתוך פסק הדין:

אציע אפוא לחברותיי כי נקבל את הערעורים באופן חלקי במובן זה שנורה כי הקמת מתקני ייצור (או מבנים) בעלי השפעה ניכרת על הסביבה בשטח חפאג/ 1200 /ב, בקטגוריות שייקבעו על ידי המועצה הארצית, מותנית בהכנת תכנית מפורטת. כאמור בפסקה 64 לעיל, אציע להחזיר את התכנית לשולחנה של המועצה הארצית כדי לאפשר לה לקבוע הוראות נוספות בתכנית לעניין סוגי המתקנים שיהיו טעונים תכנון מפורט. המועצה הארצית תדון ותקבע כאמור – בתוך תקופת הביניים – באילו קטגוריות של מתקני ייצור (או מבנים) חדשים בעלי השפעה סביבתית ניכרת יידרש תכנון מפורט בשים לב לקביעותינו שלעיל. כאמור, החלטות שיתקבלו בנושא היתרי בנייה לפי התכנית בתקופת הביניים, תהיינה כפופות להכרעתה האמורה של המועצה הארצית. לא יתוקן הפגם בחלוף 12 החודשים, תבוטל התכנית.

עיזרו לנו להמשיך להיאבק בבז”ן, באמצעות תרומה כספית.

“אוויר נקי הוא זכות בסיסית. האחריות להבטיח זאת היא על כתפיהם של נבחרי הציבור.” – תומס קרפר