עתרנו לבג”ץ: אי אישור התכנית למניעת זיהום אוויר – מחדל של הממשלה

נכתב ע״י ATD   |   5 פברואר, 2012   |   אוויר
עתרנו לבג”ץ: אי אישור התכנית למניעת זיהום אוויר – מחדל של הממשלה

‘אדם טבע ודין’ והקואליציה לבריאות הציבור עתרו לבג”צ במטרה לחייב את הממשלה לקיים את החוק ולאשר לאלתר את התוכנית הלאומית למניעת זיהום אוויר. על פי חוק אוויר נקי שנוסח על ידי ‘אדם טבע ודין’ ואושר בכנסת ב-2008, הממשלה מחויבת לאשר עד ה-1 בינואר 2012 את התוכנית הלאומית שתיתן פתרון מערכתי לפתרון בעיית זיהום האוויר בישראל.

בעתירה מציינת ‘אדם טבע ודין’ כי המשרד להגנת הסביבה השלים בזמן את הכנת התוכנית הלאומית, אך מסיבות לא ברורות היא לא הועלתה לאישור הממשלה. על פי ‘אדם טבע ודין’, ללא התכנית הלאומית, לא ניתן לממש את מטרות חוק אוויר נקי והוא למעשה מרוקן מתוכן. בעתירה נכתב: “מחדל הממשלה בדבר אי אישור התכנית הלאומית להפחתת זיהום האוויר הינו בלתי סביר ומהווה פגיעה בשלטון החוק, שכן המדובר בהפרת חוק אוויר נקי”. עוד נכתב כי אי אישור התכנית הלאומית פוגע בזכויות יסוד של תושבי המדינה, הזכות לבריאות והזכות לחיים: “”חיי אדם, כמו גם בריאותם עלולים להיפגע עקב זיהום אוויר. ידוע כי לאיכות הסביבה יש השפעה ישירה על זכות האדם לחיים ושלמות הגוף. שכן, הגשמת הצרכים הבסיסיים של האדם תלויה בגורמים סביבתיים כגון: אוויר לנשימה, מים לשתיה, אוכל ומחסה”.

כמו כן מודגשת בעתירה התועלת הכלכלית באישור התוכנית: “התכנית הלאומית, אשר תפחית את זיהום האוויר בישראל ואת השפעותיו השליליות על בריאות הציבור, המערכת האקולוגית והסביבה, תועיל אף לכלכה הישראלית ותחסוך למשק כמיליארד וחצי שקלים וכל זאת בהשקעה של פחות ממחצית מהסכום – 690 מיליון ₪ בלבד”, נכתב בעתירה.

עו”ד עמית ברכה, מנכ”ל ‘אדם טבע ודין’: “כמי שכתבו וקידמו במשך 8 שנים את חוק אוויר נקי, חלה על ‘אדם טבע ודין’ החובה לפעול בנחישות כנגד הפרת החוק של ממשלת ישראל. חשוב להבין כי בגלל אזלת ידה של הממשלה, אשר אינה מאשרת את התוכנית הלאומית למניעת זיהום אוויר, חשופים מיליוני תושבי מדינת ישראל למחלות ואף למוות כתוצאה מזיהום אוויר”.

בעתירה מודגש כי גם נימוקים כבדי משקל אין בהם כדי להכשיר את מחדל הממשלה ואת התעלמותה מהחובה המוטלת עליה לפי דין להביא לאישור את התוכנית הלאומית. “מחדל זה כאמור, שם ללעג ולקלס את החלטת המחוקק ואת סמכותה של הרשות המחוקקת, ופוגע בשלטון החוק, מעמודי התווך של הדמוקרטיה הישראלית”, כך נכתב בעתירה.

בחוות הדעת המקצועית שצורפה לעתירה על ידי ד”ר אריה ונגר, ראש תחום אוויר ב’אדם טבע ודין נכתב כי כל עיכוב באישור התכנית הלאומית ובהפחתת רמת זיהום האוויר יתבטא בהמשך התחלואה העודפת והתמותה המוקדמת ברמה בלתי סבירה בקרב הציבור הנחשף לזיהום זה, וכן לנזק כלכלי למשק המוערך במיליארדי שקלים בשנה.

זיהום אוויר ומחלות בישראל – מתוך העתירה

גם בישראל, כמו בעולם, מהווה זיהום האוויר מפגע סביבתי משמעותי הפוגע פגיעה של ממש בבריאות הציבור. מזהמי האוויר השונים גורמים למגוון של תופעות בריאותיות ברמות ריכוז שונות ועל קבוצות אוכלוסיה שונות. בין הנזקים הבולטים ניתן להזכיר פניות למרפאות עקב סימפטומים נשימתיים, אסטמה, אשפוזים רספירטוריים, אשפוזים קרדיו-וואסקולאריים, תמותה עקב מחלות לב איסכמיות, תמותה מסרטן ריאות, תמותה כללית, ועוד.

חלק מנזקים אלה נגרמים כתוצאה מהשפעות כרוניות של חשיפה ממושכת לזיהום אוויר, וחלק כתוצאה מהשפעות אקוטיות לריכוזים גבוהים אף לפרקי זמן קצרים יחסית. סך כל הנפגעים מזיהום האוויר בארץ ברמות שונות נאמד בעשרות אלפים. מתוכם, ניתן להעריך כי מספר האנשים הנפגעים פגיעות חמורות, החל מאשפוז או תחלואה במחלות קשות ועד לתמותה מוקדמת, הם כאלפי אנשים בשנה.

כתבות נוספות

“אוויר נקי הוא זכות בסיסית. האחריות להבטיח זאת היא על כתפיהם של נבחרי הציבור.” – תומס קרפר