ניצחנו! הפרוטוקולים על תמלוגי ים המלח נחשפים

נכתב ע״י ATD   |   20 פברואר, 2014   |   הישגים
ניצחנו! הפרוטוקולים על תמלוגי ים המלח נחשפים

לאחר שלוש שנים של הסתרה (!) אתמול בלילה משרד האוצר התחיל לפרסם לציבור את כתבי הדין והפרוטוקולים שכי”ל ניסו להסתיר מאיתנו על תמלוגי ים המלח. הפרוטוקולים נחשפו רק לאחר מאבק משפטי עיקש ולא מתפשר שניהלנו יחד עם התנועה לאיכות השלטון נגד כי”ל.

אז מה מפעלי ים המלח ניסו להסתיר מאיתנו?

לא סתם בכי”ל העדיפו להמשיך ולהתנהל במחשכים. מסתבר כי לאורך השנים מפעלי ים המלח לא שילמו את מלוא התמלוגים ואף מסרו מסמכים לאקוניים אשר לא מאפשרים מעקב אמיתי אחר תשלום התמלוגים. למשרד האוצר שצריך לשמור על הכסף שלנו לא היו נתונים בסיסיים על כמות ומחיר האשלג הנמכר מים המלח. דוחות התמלוגים שהוגשו לממשלה היו על סכומים שרירותיים שלא נתמכים בשום מידע וללא חתימת רואי חשבון שמעידה על נכונות המסמך. 
ואולי הנתון המדהים ביותר – משנת 2000 ועד 2008 עלה שיעור התמלוגים מ-19 מיליון דולר ל- 84 מיליון דולר. אבל הדיבידנדים עלו מ- 54 מיליון דולר ל- 968 מיליון דולר ב- 2008 כלומר ים המלח נוצל ונהרס לטובת אינטרסים כלכליים של קבוצה מצומצמת בלבד של אנשים.

רקע
 בחודש אוגוסט 2012 פנו ‘אדם טבע ודין’ ו’התנועה לאיכות השלטון’ למשרד האוצר בדרישה לפרסם את כל המסמכים הנוגעים להליך הבוררות שמנהלת המדינה מול מפעלי הים המלח, באשר לאופן חישוב התמלוגים על האשלג שישלמו המפעלים.משרד האוצר נענה לבקשת הארגונים, אך מפעלי ים המלח הגישו עתירה במטרה למנוע את פרסום המסמכים ואת שיתוף הציבור בהליך זה. בית המשפט המחוזי דחה את עתירת מפעלי ים המלח, אך המפעלים המשיכו באסטרטגיית ההתשה וערערו לבית המשפט העליון. ב- 19.2.14 דחה בית המשפט העליון את הערעור שהגישו מפעלי ים המלח, חייב אותם לשלם 30 אלף שקלים הוצאות משפט והורה על פרסום הפרוטוקולים. מיד לאחר פסק הדין פרסם משרד האוצר מאות מסמכים החושפים את התנהלות מפעלי ים המלח בכל הנוגע לכספי התמלוגים על השימוש במשאב הציבורי. עו”ד עמית ברכה, מנכ”ל ‘אדם טבע ודין’ בירך על החלטת ביהמ”ש העליון ואמר: “כי”ל ניסתה להתיש אותנו בהליכים משפטיים ארוכים ויקרים, אך לא הרפינו והצדק ניצח! ביהמ”ש העליון נתן עדיפות לשקיפות הציבורית וכעת ברור לכולם כי המידע הציבורי שייך לציבור, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר במשאבי טבע כמו ים המלח השייכים לכולנו. כעת נעמוד על המשמר על מנת להבטיח שכי”ל תשלם לציבור את כל הכספים המגיעים לו בשל ניצול ים המלח לטובת אינטרסים כלכליים פרטיים”. העדיף את השקיפות הציבורית על פני הליכים שנעשים במחשכים. עו”ד דנה טבצ’ניק, ראש תחום כלכלה ומשאבי טבע באט”ד: היום ביהמ”ש העליון שם סוף להתנהלות הבזויה של כי”ל, אשר לא רק ממשיכים לנצל באופן מחפיר את משאב ים המלח, אלא גם להסתיר מהציבור  את המידע בנוגע לתביעה המתנהלת נגדם על כספים שלא שילמו עבור ניצולו”.

“ההישגים המשפטיים שלנו לאורך השנים מוכיחים יותר מהכל: אנחנו פה כדי להישאר.” – עמית ברכה